Vyhlásenie ku právnym krokom Romana Abramoviča

© chelseafc.com

Futbalový klub Chelsea si je vedomý právnych krokov majiteľa klubu Romana Abramoviča a nebude k tejto veci poskytovať nijaké komentáre.

Klub a jeho zamestnanci sú hrdí na množstvo úspechov, ktoré dosiahli pod vedením pána Abramoviča, vrátane 16 veľkých trofejí, ktoré získal mužský tím, osem trofejí vyhral tím žien, veľké úspechy sme dosiahli aj v tímovej akadémii, vybudoval špičkové tréningové ihrisko v Cobhame a taktiež odviedol významnú prácu, ktorú klub a nadácia Chelsea v komunite robia, vrátane našej ďalšej práce v boji proti všetkým formám diskriminácie.

Úplné vyhlásenie spoločnosti Harbottle & Lewis LLP

„Dnes sme v mene nášho klienta Romana Abramoviča začali právne konanie za ohováranie.“

„Právne kroky sa týkajú niekoľkých nepravdivých a hanlivých tvrdení o našom klientovi v knihe Putin’s People, ktorú publikovala spoločnosť HarperCollins. V knihe sa nepravdivo uvádza, že náš klient konal korupčne a uvádzajú sa v nej aj nepravdivé tvrdenia o nákupe a aktívach futbalového klubu Chelsea. Takéto tvrdenia sú absolútne neprijateľné a nepodložené.“

„Vyhlásenie nášho klienta k tejto záležitosti je uvedené nižšie. Vzhľadom na právne kroky, ktoré sme učinili, nebudeme v tejto chvíli vec viac komentovať.“

Harbottle & Lewis LLP 22. marca 2021

Vyhlásenie Romana Abramoviča

„Dnes moji právni zastúpcovia v Anglicku začali právne konanie týkajúce sa knihy, ktorý vyšla vo Veľkej Británii. Kniha obsahuje množstvo nepravdivých a hanlivých vyhlásení o mne, vrátane informácií o mojom nákupe a aktívach futbalového klubu Chelsea.“

„Dnešné kroky sa neprijímali ľahko. Mojou ambíciou nikdy nebolo získať verejný profil a vždy som sa zdráhal poskytnúť akýkoľvek komentár ku všetkým záležitostiam, vrátane akýchkoľvek nepravdivých alebo zavádzajúcich vyhlásení o mne alebo futbalovom klube Chelsea.“

„Ukázalo sa však, že nepravdivé tvrdenia v tejto knihe majú nepriaznivý vplyv nielen na moju osobnú povesť, ale aj na činnosť futbalového klubu Chelsea.“

„Mojím cieľom bolo vyhnúť sa súdnemu konaniu a môj právnický tím sa spolu s vydavateľmi pokúsil nájsť priateľské riešenie. Poskytli sme im podrobné informácie týkajúce sa rôznych nepravdivých obvinení na moju osobu, ktoré sa v knihe nachádzajú, vrátane opakovania obvinení, ktoré už boli na anglickom najvyššom súde počas predchádzajúcich právnych konaní uznané za nepravdivé. Bohužiaľ, vydavateľ neopravil nepravdivé tvrdenia v knihe.“

„Na tému futbalového klubu Chelsea. Na rozdiel od vyobrazenia v knihe bolo mojou ambíciou s futbalovým klubom Chelsea vždy vytvárať na ihrisku tímy svetovej triedy a zabezpečiť, aby klub hral pozitívnu úlohu vo všetkých jeho komunitách. Verím, že naše úspechy a aktivity v priebehu rokov hovoria samy za seba, vrátane získaných trofejí, rozšírenia akadémie Chelsea, rozvoja ženského tímu a nadácie Chelsea Foundation, ktorá sa stala najväčšou charitatívnou organizáciou v rámci Premier League.“

„Dúfam, že dnešné kroky nielenže vyvrátia nepravdivé obvinenia týkajúce sa môjho vlastného mena, ale budú tiež slúžiť ako pripomienka pozitívnej stopy Chelsea vo Veľkej Británii. Som pevne presvedčený, že súdy mi poskytnú férové jednanie, ako tomu už bolo aj v minulosti.“

63 komentářů

Zapojit se do diskuze

Pouze přihlášení uživatelé mohou přidávat nové komentáře.

Přihlašte se, anebo využijte jednu z nabízených metod pro založení uživatelského účtu.

Po kliknutí vám bude načtena neinteraktivní verze komentářů

V této verzi nedochází k automatickému zobrazování nových komentářů či informací o hodnocení ostatních uživatelů.

Doporučujeme povolit Javascript a používat interaktivní výpis.

Pokud se načtení nezdaří, tak stránku obnovte nebo pokračujte na neinteraktivní verzi.

Pouze přihlášení uživatelé mohou přidávat nové komentáře.

Přihlašte se, anebo využijte jednu z nabízených metod pro založení uživatelského účtu.

Celkem 63 komentářů